Dictatorship of the Victim

2016–2017

Documentary musical

Between the past and future lies our will, and the future is determined by how we think about the past. Losing the past is akin to losing oneself, and not reflecting on the past guarantees its return. In the process of researching how we perceive our attitude toward the past we encountered the Song as an engine that sets in motion the Soviet machine, which without reflection continues to operate today. “Dictatorship of the Victim” is an attempt to see the influence of Soviet songs, as a determining element of totalitarian culture, on our capacity to think and act, and an attempt to find our own way(s) of reflecting on our lost selves.

TanzLaboratorium&Co: Larysa Venediktova, Oleksandr Lebediev, Olga Komisar, Anna Vinogradova, Mariana Matveichuk, Maria Mazyra

Диктатура жертви

Документальний мюзикл

100 років минуло, майбутнє настало і іншого не буде. “Декомунізація” зачищає сліди злочинів, віктимізує пам’ять і робить втрату минулого незворотньою. Жертва не є суб’єктом, нею зручно маніпулювати, закликаючи чи то до патріотизму-героїзму, чи то до слухняності.

Заявляючи про себе як про жертву, ми перекладаємо свою відповідальність – здатність самостійно діяти і думати – на іншого. Жертва нескінченно диктує свою жертовність, таким чином живлячи терор.

Між минулим і майбутнім лежить наша воля і те, яким буде майбутнє, визначає наше ставлення до минулого. Втрата минулого рівноцінна втраті себе, а його неосмисленість гарантує його повернення.

У процесі дослідження свого ставлення до минулого ми зіткнулися з Піснею –двигуном, що запускає рух механізму радянського, яке, будучи невідрефлексованим, продовжує діяти сьогодні.

“Диктатура жертви” є спробою побачити вплив радянської пісні, як визначального елементу тоталітарної культури, на нашу здатність думати та діяти, спробою знайти власний спосіб рефлексії втраченого себе.

“Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались… Историческая реальность была такова, что своим масштабом и ужасом она затмит любое преувеличение.” (Варлам Шаламов)

TanzLaboratorium&Co:
Лариса Венедиктова, Олександр Лебедєв, Ольга Комісар, Анна Виноградова, Мар’яна Матвейчук, Марія Мазира.

 

“Диктатура жертви”: крізь минуле в теперішнє – Анастасія Дзюбан, Український театр, No. 2-3 2017

 

 

 

All photos by Anna Vasylkova